Kategorie

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I.                    Administratorem Danych przekazanych za pomocą serwisu https://kunert.abstore.pl jest Kunert Spółka Jawna, mająca swoją siedzibę w Poladowo 70, 64-030 Śmigiel, NIP: 6981834126

II.                  Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922) i przy zachowaniu należytej staranności.

III.                Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
- Imię i nazwisko,

- NIP,
- adres poczty elektronicznej,
- numer telefonu 

IV.                Wypełnienie formularza kontaktowego oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści formularza  do firmy Kunert Spółka Jawna. Dane będą przetwarzane przez Kunert Spółka Jawna w celu podjęcia wobec przesłanego formularza niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem usług firmy Kunert Spółka Jawna.

V.                  Przesłane dane osobowe nie będą przekazywane przez Kunert Spółka Jawna podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy:
- wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości,
- przekazanie przetwarzania podanych danych osobowych innym podmiotom następuje na podstawie przepisu art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

VI.                Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

VII.              Administrator Danych zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy Kunert Spółka Jawna oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII.            W przypadku zapytań związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych firmy Kunert Spółka Jawna p. Krystianem Erensem, pod adresem poczty elektronicznej: krystian.erens@infomania.pl.

 

Dane firmy

KUNERT SPÓŁKA JAWNA

KUNERT SPÓŁKA JAWNA

Dane firmy:
Adres
POLADOWO 70
64-030 ŚMIGIEL
 
Magazyn Części Zamiennych: magazyn@kunert.com.pl
 
Telefon
telefon główny: 65 518 03 84
 

mapa dojazdu

Producenci